جیتندرا اوحد، رهبر NCP می گوید: “سال های آینده سال های شورش مذهبی خواهد بود” | اخبار

21 آوریل 2023، 07:54 عصر ISTمنبع: ANI

رهبر حزب کنگره ملی (NCP) جیتندرا آوحد در 21 آوریل به دخالت حزب بهاراتیا جاناتا در شورش در جریان راهپیمایی های رام ناوامی و هانومان جایانتی برای جلب آرا حمله کرد. وی گفت: سال‌های آینده، سال‌های شورش مذهبی خواهد بود. جیتندرا اوحد گفت: «به نظر می‌رسید که رام ناوامی و هانومان جایانتی فقط جشنواره‌هایی برای شورش هستند. جو شهرها به دلیل این شورش ها خراب شد. فکر می‌کنم سال‌های آینده، سال‌های شورش‌های مذهبی باشد.»