جوانان ارتش هند، مردم محلی بایساخی را در سرینگار جشن می گیرند | اخبار

14 آوریل 2023، 11:13 عصر ISTمنبع: ANI

سرینگر به مناسبت فرخنده بایساخی در شور و شوق جشن فرو می رود. مملو از شور و شوق، جوانان ارتش هند و مردم محلی این جشنواره را با هم جشن گرفتند. یک جشن ویژه توسط ارتش هند در بایساخی برگزار شد. جشنواره محبوب برداشت بایساخی، که اولین روز سال خورشیدی را نشان می دهد، در سراسر شمال هند جشن گرفته می شود.