جهاد اسلامی: جهاد اسلامی فلسطین 6000 موشک دارد به گفته یک مقام امنیتی اسرائیل

MEVASERET ZION، اسرائیل: گروه مبارز فلسطینی جهاد اسلامی 6000 موشک در زرادخانه خود دارد و حماس اسلامگرا چهار برابر اسرائیل دارد مشاور امنیت ملی زاچی هانگبی روز شنبه گفت.
هانگبی افزود که اسرائیل در حال حاضر بیشتر بر روی شلیک به شبه نظامیان غزه تمرکز کرده است تا رسیدن به آتش بس که به آخرین دور درگیری های مرزی که از روز سه شنبه آغاز شد، پایان دهد.