جهاد اسلامی از کشته شدن یک رهبر نظامی در حمله جدید اسرائیل در غزه خبر داد

شهر غزه: گروه فلسطینی جهاد اسلامی روز پنجشنبه از شهادت یکی از فرماندهان نظامی خود در یک پیش از سحر خبر داد ضربه توسط نیروهای اسرائیلی در نوار غزه انجام شد.
در بیانیه ای آمده است: «علی غالی… فرمانده یگان پرتاب موشک در جنوب نوار غزه به همراه سایر شهدا ترور شد». گردان های قدس، شاخه مسلح این گروه. را ارتش اسرائیل تایید کرد که غالی را در این حمله هدف قرار داده است.