“جنگ پرستی + خویشاوندی + 40٪ کمیسیون = کارناتاکا BJP” | اخبار

15 آوریل 2023، 01:44 عصر ISTمنبع: TOI.in

کارناتاکا BJP برابر است با Rowdy-ism + Nepotism + 40% کمیسیون. از هر 6 نامزد اعلام شده توسط BJP، 1 نفر به دلیل خویشاوندی در لیست است. به همین دلیل حتی کارگران BJP نیز به ما رای می دهند. آنها می دانند که هر چقدر هم برای حزب خود تلاش کنند، بلیت به پسر یا برادرزاده کسی داده می شود: گاوراو والاب، کنگره