جنجال بر سر بازدید از معبد ماهاکالشوار سارا علی خان: بازیگر زن می گوید ترول ها را باید نادیده گرفت | اخبار

31 مه 2023، 07:58 عصر ISTمنبع: TOI.in

سارا علی خان هنرپیشه به دلیل بازدید از معبد ماهاکالشوار توسط چند نفر ترول می شود. وقتی در این مورد از این بازیگر پرسیده شد، این بازیگر گفت که این اعتقاد خصوصی اوست و به خاطر احساس انرژی آن مکان، از مکان های مذهبی با هر فرقه دیدن می کند. او گفت کسانی که می خواهند به هر شکل خاصی واکنش نشان دهند می توانند این کار را انجام دهند.