جناح در روح کنگره و راهول گاندی زندگی می کند: پراهلاد سینگ پاتل | اخبار

02 ژوئن 2023، 05:47 عصر ISTمنبع: ANI

پراهلاد سینگ پاتل، وزیر اتحادیه در 2 ژوئن به بیانیه راهول گاندی درباره حزب مسلم لیگ به عنوان یک حزب سکولار واکنش نشان داد. او گفت که حزب مسلم لیگ یک حزب سکولار نامیدن خطرناک است. او همچنین گفت که محمدعلی جناح در روح کنگره و راهول گاندی زندگی می کند. پراهلاد سینگ پاتل در حین صحبت با ANI گفت: “این خطرناک تر است که مسلمانان لیگ را سکولار بنامیم. راهول گاندی با گفتن این جمله بذر تفرقه می کارد. جناح در روح کنگره و راهول گاندی زندگی می کند.