جلیقه نجات برای قایق های شیکارا در کشمیر اجباری شد | اخبار

02 ژوئن 2023، ساعت 12:19 صبح ISTمنبع: ANI

برای اطمینان از ایمنی گردشگران، دولت جامو و کشمیر «جلیقه نجات» را برای قایق‌های شیکارا در دریاچه‌های دال و نیجین و سایر آب‌های کشمیر اجباری کرد. هزاران گردشگر که از نقاط مختلف جهان از کشمیر بازدید می کنند، دریاچه های دال و نیگین را برای سواری شیکارا ترجیح می دهند. اما در چند هفته گذشته، شرایط آب و هوایی سخت در دریاچه معروف جهان، مقامات را بر آن داشت تا اقدامات کافی برای ایمنی را انجام دهند. طبق دستورالعمل‌های سیاست گردشگری جامو و کشمیر، هر قایق شیکارا که تحت قانون تجارت گردشگری J&K 1978 ثبت شده است، باید حداقل سه جلیقه نجات با کیفیت و مشخصات توصیه‌شده در قایق را همیشه در دسترس داشته باشد. اگر این قانون شکست بخورد، ثبت نام قایق شیکارا لغو می شود.