جلسه 40 روزه مجمع ادیشا از 20 نوامبر بدون تعطیلات آخر هفته آغاز می شود | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 09:46 PM ISTمنبع: ANI

دکتر سورجیا نارایان پاترو ، سخنگوی مجمع قانونگذاری ادیشا و MLA از حوزه انتخابیه مجمع دیگاپاهندی ، در 10 نوامبر در بوبان سوار با ANI صحبت کرد و در مورد جلسه آینده مجمع ایالتی صحبت کرد. پاترو گفت ، “جلسه 40 روزه مونتاژ ادیشا از 20 نوامبر تا 31 دسامبر پیروی از هنجارهای دقیق COVID-19 انجام می شود و همه افراد درگیر سه روز قبل از جلسه آزمایش می شوند.” “هیچ تعطیلات شنبه – یکشنبه وجود نخواهد داشت. مونتاژ روزانه پاکسازی خواهد شد. “