جلسه پنج روزه ساچین پایلوت ‘جان سنقرش یاترا’ بر سر پیوند، نشت کاغذ امروز به پایان می رسد، برای برگزاری جلسه عمومی | اخبار

15 مه 2023، ساعت 10:54 صبح ISTمنبع: TOI.in

Sachin Pilot رهبر کنگره راجستان قرار است روز دوشنبه یاترای پنج روزه خود را با یک جلسه عمومی در نزدیکی Kamla Nehru Nagar در امتداد بزرگراه Ajmer به پایان برساند. یاترا روز پنجشنبه در اعتراض به موارد ادعایی فساد که در دولت قبلی BJP به رهبری Vasundhara Raje در ایالت رخ داد و انفعال دولت فعلی راجستان در رسیدگی به آنها آغاز شد. حزب کنگره به دنبال یک دوره دیگر در راجستان قبل از رای گیری های مهم لوک سبها در سال 2024 است. انتظار می رود نشست عمومی در پایان یاترای ساچین خلبان روحیه کارگران حزب را تقویت کند و حمایت مردم راجستان را جلب کند.