جلسه دادرسی ازدواج همجنس گرایان: کانون وکلای دیوان عالی، شورای وکلای هند را مورد انتقاد قرار داد | اخبار

28 آوریل 2023، 06:17 عصر ISTمنبع: اکنون آینه

کانون وکلای دیوان عالی از شورای وکلای هند به دلیل مخالفت با استماع دادخواست ازدواج همجنس توسط دادگاه عالی انتقاد کرده است. شورای وکلای دادگستری گفت که مخالفت شورای وکلا در زمانی که رسیدگی به این موضوع در حال انجام است، مناسب نیست. شورای وکلای هند با استماع این دادخواست مخالفت کرده بود و گفته بود که این موضوع باید در صلاحیت پارلمان باشد نه شورای عالی.