جشن عید در مسجد کاشی در لاکنو | اخبار

22 آوریل 2023، 10:07 صبح ISTمنبع: TOI.in

به دلیل برگزاری جشن عید در این ایالت، تدابیر امنیتی در مناطق مختلف اوتار پرادش تشدید شده است. عید سعید فطر که مصادف با اوج گرفتن ماه روزه رمضان است، روز شنبه با رؤیت ماه در شامگاه گذشته در کشور برگزار شد. عید سعید فطر در سراسر جهان در روزهای مختلفی جشن گرفته می شود و با رؤیت هلال ماه که قرار است در تقویم قمری قمری نشان دهنده آغاز ماه شوال باشد، مشخص می شود.