جست و جوی همسر عتیق، شیستا پروین: پلیس در پرایاگراج، سرای انکیل، یورش می برد | اخبار

28 آوریل 2023، 08:41 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

پلیس اوتار پرادش جستجوی گسترده ای را در پرایاگراج و سارای آنکیل برای دستگیری شیستا پروین همسر گانگستر کشته شده آیق احمد انجام داد که هنوز متواری است. پلیس پیش از این برای سر او 50 هزار روپیه جایزه تعیین کرده است. پرسنل سنگین پلیس در سرای انکیل مستقر شدند، جایی که مکان او ردیابی شده است.