جایشانکار برای دیدار وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای وارد گوا شد | اخبار

03 مه 2023، 07:25 عصر ISTمنبع: ANI

یک روز قبل از نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای (SCO)، وزیر امور خارجه اس جایشانکار روز چهارشنبه وارد فرودگاه بین المللی دابولیم در گوا شد. جایشانکار برای بررسی مقدمات ریاست هند بر نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای به اینجا رسید. در دوره ریاست دوره ای سازمان همکاری شانگهای در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای سمرقند در سال 2022. امسال هند میزبان چندین نشست مهم سازمان همکاری شانگهای از جمله نشست وزیران خارجه در گوا از 4 تا 5 مه است. هند دعوتنامه های رسمی برای همه اعضای سازمان همکاری شانگهای ارسال کرده است و وزرای خارجه چین، پاکستان و روسیه مشارکت خود را در این نشست تایید کرده اند.