جایرام رامش: ما با نظرسنجی های راجستان متحد خواهیم جنگید و کنگره با یک دستور قانع کننده بازخواهد گشت | اخبار

02 ژوئن 2023، 10:31 صبح ISTمنبع: TOI.in

جیرام رامش، رهبر کنگره روز جمعه گفت که کنگره به طور متحد با انتخابات مجلس راجستان مبارزه خواهد کرد. او گفت: “انتخابات مجمع راجستان اواخر امسال به صورت متحد و جمعی برگزار خواهد شد. کنگره با یک دستور قانع کننده در راجستان بازخواهد گشت. مردم راجستان مانند کارناتاکا به نخست وزیر نارندرا مودی پاسخ مناسبی خواهند داد.”