جایرام رامش: ما با نظرسنجی های راجستان متحد خواهیم جنگید و کنگره با یک دستور قانع کننده بازخواهد گشت | اخبار

02 ژوئن 2023، 10:31 صبح ISTمنبع: TOI.in

جیرام رامش، رهبر کنگره روز جمعه گفت که کنگره به طور متحد با انتخابات مجلس راجستان مبارزه خواهد کرد. او گفت: “انتخابات مجمع راجستان اواخر امسال به صورت متحد و جمعی برگزار خواهد شد. کنگره با یک دستور قانع کننده در راجستان بازخواهد گشت. مردم راجستان مانند کارناتاکا به نخست وزیر نارندرا مودی پاسخ مناسبی خواهند داد.”

مطالب جدید خواندنی  آیا لیفت شقیقه افتادگی پلک را درمان میکند؟