جایرام رامش تایید کرد که کنگره در نشست حزب اپوزیسیون در پتنا شرکت می کند | اخبار

02 ژوئن 2023، 12:16 صبح ISTمنبع: ANI

جیرام رامش، رهبر ارشد کنگره در 1 ژوئن تایید کرد که کنگره در نشست آتی حزب مخالف که قرار است در 12 ژوئن در پاتنه، بیهار برگزار شود، شرکت خواهد کرد. جیرام رامش، مسئول ارتباطات دبیر کل کنگره در گفتگو با ANI گفت: “ما در نشست مخالفان در 12 ژوئن شرکت می کنیم که بستگی به در دسترس بودن دارد.”