جاگدیپ دانخار معاون رئیس جمهور: هند به دیاسپورای خود افتخار می کند | اخبار

06 مه 2023، 08:59 صبح ISTمنبع: TOI.in

جاگدیپ دانکار، معاون رئیس جمهور مکالمات جذابی با اعضای هندی الاصل پارلمان بریتانیا و متعلق به احزاب مختلف داشت. در این گفتگو روی جنبه های مختلف روابط دوجانبه بحث شد. معاون رئیس جمهور از حمایت نمایندگان مجلس از نزدیکتر کردن دو کشور تمجید کرد.

مطالب جدید خواندنی  NIA برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری تروریست خالستانی می شود، 10 میلیون روپیه جایزه اعلام کرد | اخبار