جانتار مانتار: پلیس دهلی برای اطمینان از کنترل جمعیت در محل اعتراض کشتی گیران، موانع را به هم متصل می کند | اخبار

08 مه 2023، 11:06 عصر ISTمنبع: ANI

موانعی که در جانتار مانتار در دهلی، جایی که کشتی گیران در حال اعتراض هستند، به هم جوش داده شده است. پلیس دهلی موانع را جوش داده است تا اطمینان حاصل شود که جمعیت نتوانند از آنها عبور کنند. در اوایل روز، کشاورزانی که به جانتر مانتار رسیده بودند، موانع را شکستند تا به محل تجمع اعتراضی برسند. پلیس دهلی در تلاش برای مهار معترضانی است که باعث ایجاد غوغا در Jantar Mantar شده اند. چند روز پیش، هواداران سومنات بهارتی، رهبر AAP، به محل تظاهرات رسیده بودند و با پرسنل پلیس درگیر شده بودند. حتی کشتی گیران معترض نیز در این درگیری گرفتار شدند.