جامو و کشمیر: NIA تحقیقات را آغاز می کند، تیمی از سایت حمله تروریستی پونچ بازدید می کند | اخبار

21 آوریل 2023، 03:58 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

تیمی از NIA از پونچ در جامو و کشمیر بازدید کردند، جایی که پنج سرباز ارتش هند در یک حمله تروریستی کشته شدند. این تیم شامل یک DIG و افسران درجه یک پلیس و همچنین تیمی از کارشناسان پزشکی قانونی است که مدارک را از محل جمع آوری می کند. تروریست ها نارنجکی را بر روی کامیون هایی که در حال تردد بودند پرتاب کرده بودند که در آن آتش گرفت و پنج سرباز جان خود را از دست دادند.