جامو و کشمیر: کشاورزان اوهدمپور به ضررهای ناشی از کمبود آب خیره می شوند | اخبار

07 نوامبر 2020 ، 07:11 PM ISTمنبع: ANI

کشاورزان در اوهدمپور به دلیل کمبود باران با مشکلات کمبود آب روبرو هستند. کشاورزان ما امسال با مشکل آب روبرو شدند و برنامه کشت به تأخیر افتاد. من دوست دارم که دولت هند برخی از اقدامات آبیاری را انجام دهد تا کشاورزان بتوانند خیالشان راحت شود. ”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>