جامو و کشمیر: دو دختر نوجوان از PoK به پونچ عبور می کنند | اخبار

07 دسامبر 2020 ، 06:13 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

دو دختر نوجوان از PoK به Poonch J & K عبور می کنند. نیروهای هندی مستقر در محل LoC محل عبور و مرور را شناسایی کردند. دختران نوجوان از Tehsil Forward Kahuta به خانه خود در روستای Abbasspur فرستاده می شوند. وی گفت: “دو دختر از كاشمیر اشغالی از كشور پاکستان ، لایبا زبیر 17 ساله و سانا زبیر 13 ساله ، ساکنان روستای عباسپور ، تحسیل فوروارد کهوتا در ساعات بامداد 06 دسامبر 2020 به طور ناخواسته به بخش هند در بخش پونچ عبور کرده بودند.” PRO (دفاع) جامو.