جامو و کشمیر: جاوانان ارتش زن تازه به دنیا آمده را به خانه خود حمل می کنند | اخبار

29 نوامبر سال 2020 ، ساعت 09:38 بعد از ظهر ISTمنبع: بار اکنون

جوانان ارتش هند یک زن و نوزاد تازه متولدش را از بیمارستان به خانه خود منتقل کردند. این زن و نوزادش را باید برانکارد حمل می کردند زیرا جاده پوشیده از برف بود و وسایل نقلیه نمی توانستند در این قسمت از جاده حرکت کنند.