جامو و کشمیر: ارتش هند برای شرکت بارترهای ارتش در بارامولا گردهمایی استخدام می کند | اخبار

04 مه 2023، 01:16 صبح ISTمنبع: ANI

ارتش هند، از طریق تیپ پیر پنجال، یک گردهمایی استخدامی برای شرکت پورتر ارتش در گره ورزشی Dagger در منطقه اوری در منطقه بارامولا ترتیب داد که هدف آن جذب 600 باربر بود. نامزدهای مشتاق از مناطق دور افتاده جامو و کشمیر برای پیوستن به عنوان باربر در این رویداد شرکت کردند. شرکت باربر ارتش کلیه کمک های لازم اعم از امکانات پزشکی و مواد غذایی را برای اطمینان از رفاه باربران در طول مدت خدمت ارائه خواهد کرد. این ابتکار توسط ارتش هند با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای مردم محلی و استخدام باربرها برای حمایت از تدارکات ارتش در منطقه تیپ کالاپاهار است. متقاضیان از این اقدام قدردانی کردند، زیرا به جوانان مناطق مرزی کمک می کند تا امرار معاش کنند.