جامو و کشمیر: آتش سوزی در ساختمان در حال ساخت AIIMS در Samba | اخبار

01 مه 2023، 09:47 صبح ISTمنبع: ANI

آتش سوزی گسترده روز یکشنبه در ساختمان در حال ساخت AIIMS در سامبا، جامو و کشمیر رخ داد. نیروهای آتش نشانی برای خاموش کردن شعله های آتش به محل اعزام شدند. تلفات جانی گزارش نشده است. کمیسر توسعه منطقه آبیشک شارما گفت: “آتش سوزی به دلیل اتصال کوتاه در برج شماره 6 رخ داد. با آتش نشانی و PCR تماس گرفتیم و آنها به محل رسیدند. آتش نشانی آتش را خاموش کرد. تلفات جانی گزارش نشد.”