جارکند: پلیس اسلحه، مهمات را از لباس ممنوعه مائوئیست PLFI کشف و ضبط کرد، یک نفر دستگیر شد | اخبار

02 مه 2023، 11:57 صبح ISTمنبع: ANI

پلیس جارکند روز دوشنبه فرمانده منطقه ای مائوئیست ها را دستگیر کرد و تعداد زیادی اسلحه همراه با مهمات را از منطقه شرقی سینگبوم کشف کرد. به گفته پلیس جارکند، یک دوچرخه همراه با یک تفنگ AK-47، 13 تلفن همراه و بیش از 1 لک پول نقد از لباس ممنوعه مائوئیست PLFI کشف و ضبط شد. تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع برای دستگیری سایر اعضا ادامه دارد.