جارخند: SSP جمشدپور به اقدام علیه عاملان در ردیف هتک حرمت پرچم مذهبی اطمینان می دهد | اخبار

10 آوریل 2023، ساعت 22:50 ISTمنبع: ANI

نیروهای امنیتی در روز 10 آوریل یک راهپیمایی پرچم را در منطقه پاسگاه پلیس کدما در جمشیدپور، جارکند انجام دادند. قابل ذکر است، در 9 آوریل درگیری بین دو گروه به اتهام هتک حرمت به پرچم های مذهبی رخ داد. بند 144 پس از سنگ اندازی پس از درگیری در منطقه اجرا شد. اینترنت موبایل نیز به طور موقت در این منطقه ممنوع شده است. بیش از 50 شرور تا کنون دستگیر شده اند. نیروهای پلیس و تیم‌های نظارتی با پهپاد مستقر شدند. اقدامی علیه کسانی که در این امر دخیل هستند انجام خواهد شد.»