«تیراندازی از دید»: فرماندار مانیپور به DM ها و SDM ها اجازه می دهد تا در موارد شدید دستور صادر کنند | اخبار

04 مه 2023، 11:36 عصر ISTمنبع: ANI

فرماندار مانیپور روز پنجشنبه به همه دادرسان منطقه، دادرسان زیربخش و همه دادرسان اجرایی/قاضی‌های اجرایی ویژه اجازه داد تا «در موارد شدید که تمام اشکال متقاعدسازی، هشدار، نیروی منطقی و غیره تمام شده است»، دستور تیراندازی را صادر کنند. بیانیه رسمی صادر شده از سوی دفتر فرماندار مانیپور آمده است. تنش ها در مانیپور پس از آن شعله ور شد که هزاران قبیله – که حدود 40 درصد از جمعیت ایالت را تشکیل می دهند – به راهپیمایی ها پیوستند، پلاکاردها را تکان دادند و شعارهایی در مخالفت با وضعیت ST برای جامعه میتی سر دادند.