تکان دهنده: مردی با ماشین دختر ۲ ساله ای را که در پارکینگ خوابیده بود زیر گرفت، قربانی در دم جان باخت | اخبار

25 مه 2023، ساعت 04:35 عصر ISTمنبع: TOI.in

مردی که با خودروی خود وارد پارکینگ شده بود متوجه نشد که دختر دو ساله ای روی زمین خوابیده است و دختر را زیر خودرو له کرد. دختر در دم جان باخت. کارگری که برای کار به ساختمان آمده بود، دختر ۲ ساله اش را روی زمین گذاشته بود. این خودرو متعلق به یک بازرس فرعی اداره مالیات است و توسط شوهرش هدایت می شد.