تکان دهنده: جنایات ارتش پاکستان توسط دوربین فیلمبرداری می شود ، ویدئو ویروسی می شود | اخبار

05 نوامبر سال 2020 ، ساعت 11:30 صبح ISTمنبع: Times Now

اثبات جنایات ارتش پاکستان که در دوربین فیلمبرداری شده است. این ویدئو نشان می دهد که چگونه مردان ارتش پاکستان به زور از کشاورزان فقیر در پنجاب ، پاکستان پول تشویق می کنند. وقتی کشاورزان امتناع کردند ، یک افسر ارتش پاکستان به سمت آنها شلیک کرد. این کشور ارتش پاکستان است ، آنها اکنون حتی کشاورزان فقیر و بد بخت را نیز غارت می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>