تکان دهنده: جنایات ارتش پاکستان توسط دوربین فیلمبرداری می شود ، ویدئو ویروسی می شود | اخبار

05 نوامبر سال 2020 ، ساعت 11:30 صبح ISTمنبع: Times Now

اثبات جنایات ارتش پاکستان که در دوربین فیلمبرداری شده است. این ویدئو نشان می دهد که چگونه مردان ارتش پاکستان به زور از کشاورزان فقیر در پنجاب ، پاکستان پول تشویق می کنند. وقتی کشاورزان امتناع کردند ، یک افسر ارتش پاکستان به سمت آنها شلیک کرد. این کشور ارتش پاکستان است ، آنها اکنون حتی کشاورزان فقیر و بد بخت را نیز غارت می کنند.