تکان دهنده! تاجری که با اسلحه دستگیر شده بود، پول نقد و انگشتر طلا در روشنایی روز در جامو کاتوا به سرقت رفت | اخبار

19 مه 2023، 08:48 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

در یک حادثه تکان دهنده که در روز روشن رخ داد، یک تاجر توسط سه جنایتکار ناشناس در نزدیکی ایستگاه پلیس چادوال در منطقه کاتوا در جامو مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت و مورد سرقت قرار گرفت. این سرقت در چادوال، در امتداد بزرگراه ملی جامو-پاتانکوت رخ داد. حوالی ساعت 21 شامگاه چهارشنبه، مجرمان به زور 1.5 میلیون روپیه وجه نقد و یک انگشتر طلا را از نمایشگاه این تاجر با خود بردند. کل حادثه در دوربین‌های مداربسته نمایشگاه ثبت شد و شواهد مهمی برای تحقیقات فراهم کرد.