توییتر خطای نقشه Leh را به حالت تعلیق در می آورد | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 12:04 PM ISTمنبع: TNN

توییتر غول شبکه های اجتماعی خطر مواجه شدن با تعلیق و حتی انسداد در هند را دارد. دولت به این شرکت از عواقب قانونی نسبت به نشان دادن له به عنوان بخشی از جامو و کشمیر هشدار داده است. له پایتخت قلمرو اتحادیه تازه تاسیس لاداخ است. دولت در اواخر هفته جاری به دنبال پاسخ توییتر بوده است. اگر توییتر نتواند اقدامی انجام دهد ، دولت می تواند از طریق تشکیل پرونده FIR اخطار قانونی دهد. دولت همچنین می تواند برنامه Twitter یا وب سایت خود را تحت بخش 69A قانون IT مسدود کند.

مطالب جدید خواندنی  مواد شیمیایی و همه چیز در مورد آن