توییتر خطای نقشه Leh را به حالت تعلیق در می آورد | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 12:04 PM ISTمنبع: TNN

توییتر غول شبکه های اجتماعی خطر مواجه شدن با تعلیق و حتی انسداد در هند را دارد. دولت به این شرکت از عواقب قانونی نسبت به نشان دادن له به عنوان بخشی از جامو و کشمیر هشدار داده است. له پایتخت قلمرو اتحادیه تازه تاسیس لاداخ است. دولت در اواخر هفته جاری به دنبال پاسخ توییتر بوده است. اگر توییتر نتواند اقدامی انجام دهد ، دولت می تواند از طریق تشکیل پرونده FIR اخطار قانونی دهد. دولت همچنین می تواند برنامه Twitter یا وب سایت خود را تحت بخش 69A قانون IT مسدود کند.