توپ های آبی که توسط پلیس برای پراکنده کردن کشاورزان مستقر شده بود ، در حوالی بزرگراه چندیگره – دهلی جمع شدند | اخبار

نوامبر 25 ، 2020 ، 05:08 PM ISTمنبع: بار اکنون

توپ های آبی که توسط پلیس برای پراکنده کردن کشاورزان به کار گرفته شد ، روز چهارشنبه در حوالی بزرگراه چندیگره-دهلی جمع شدند ، که برای راهپیمایی بین پنجشنبه و جمعه در حال عزیمت به دهلی هستند. صدها کشاورز از پنجاب صبح روز چهارشنبه شروع به تجمع در نزدیکی مرزهای بین ایالتی در امتداد هاریانا کردند که حرکت آنها را به سمت دهلی پایتخت برای اعتراض “دهلی چالو” آنها علیه سه قانون مزرعه محدود کرده است.