تونل شینکو لا: اخبار | اخبار

09 آوریل 2023، 11:32 عصر ISTمنبع: PTI

پس از تونل آتال، هند قرار است مرتفع ترین تونل شینکو لا جهان را دریافت کند که اتصال همه آب و هوا را بین هیماچال پرادش و لاداخ فراهم می کند. مدال ژنرال ویشش سوا، مدیرکل BRO، راجیو چادری برای بازرسی منطقه به تونل آتال، روهتانگ رسید. وی گفت: بلندترین تونل جهان در گذرگاه شینکو لا برای اتصال لاداخ به هیماچال ساخته می شود که از نظر امنیتی و استراتژیک کشور بسیار حائز اهمیت است. این تونل در ارتفاع 15500 فوتی از سطح دریا ساخته می شود. چودری گفت که ساخت تونل شینکلا به طول 4.12 کیلومتر حدود 1681 کرور روپیه هزینه خواهد داشت. او همچنین گفت که کار روی این تونل در سه فصل کاری تکمیل خواهد شد. مدیرکل BRO گفت که ساخت جاده نیمو-پادوم-درچا انجام خواهد شد. سطح زندگی مردم دره زانسکار را بهبود می بخشد. همچنین مسیر آسانی را برای حرکت نیروهای ارتش هند فراهم می کند. چودری همچنین گفت که تونل ها نه تنها سفر به مرزها را آسان می کنند، بلکه گردشگران بیشتری را نیز به همراه دارند. به منطقه به دلیل اتصال بهبود یافته است.