توضیح داده شده: چگونه هند جمعیت ببر خود را احیا کرد | اخبار

11 آوریل 2023، 10:11 صبح ISTمنبع: ET در حال حاضر

پروژه ببر دارای 53 ذخایر ببر در تمام اکوسیستم های هند است: از نامدافا در شمال شرقی هیمالیا تا پاککه و نامری در کوهپایه ها. دانپا در تپه های میزو تا والمیکی در منطقه ترای بیهار. اکنون یک خط خیالی از کوربت در شمال، از طریق کانها و بانداوگاره و از طریق پنچ و تادوبا در مرکز هند به ناگارهول، مودومالای و باندیپور در جنوب بکشید. در شرق این خط، جمعیت ببر منبعی وجود ندارد. مشاهدات مهم دیگر: ذخیره‌گاه‌های پر از گردشگران تعداد ببرهای بیشتری دارند. اگرچه برخی از پناهگاه های شرقی مانند سیمیلیپال و پالامائو قبل از پروژه ببر وجود داشتند، اما هیچ توریستی از آنها بازدید نکرد.