“تور معبد هند جنوبی” IRCTC با اقدامات احتیاطی COVID از 2 ژانویه آغاز می شود | اخبار

23 نوامبر 2020 ، 05:00 AM ISTمنبع: ANI

شرکت مسافرتی و گردشگری راه آهن هند (IRCTC) “بهارات دارشان یاترا” به مدت 7 شب / 8 روز “تور معبد هند جنوبی” را اجرا می کند و تمام اقدامات احتیاطی COVID-19 را در طول سفر حفظ می کند. تور معبد هند جنوبی از 02 ژانویه 2021 از ایستگاه Bhubaneswar تحت پوشش Rameswaram ، Madurai و Tirupati آغاز می شود. بسته 7 شب / 8 روز خواهد بود.