تمام كپس های هاریانا تصمیم می گیرند كه از اعتراض كشاورزان حمایت كنند و فردا به سمت دهلی پیش روند | اخبار

29 نوامبر 2020 ، 10:33 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

Sombir Sangwan ، Haryana Khap Pradhan اعلام کرد ، تمام كپس های هاریانا در 29 نوامبر به اتفاق آرا تصمیم گرفتند كه حمایت كنند و فردا به اعتراضات كشاورزان بپیوندند. وی گفت ، “همه كپس های هاریانا امروز به اتفاق آرا تصمیم گرفتند كه به طور قطع از كشاورزان معترض حمایت كنند. کپس فردا جمع می شود و به سمت دهلی پیش می رود. ما از مرکز می خواهیم که قوانین مزرعه را دوباره مورد بررسی قرار دهد. هر کس حق دارد خودش را بیان کند. “