تماشا کنید: PM Modi برای بررسی پیشرفت از شرکت های واکسن در 3 شهر بازدید می کند | اخبار

28 نوامبر سال 2020 ، 10:26 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی با دانشمندان ، مدیران ارشد شرکت های درگیر در ساخت واکسن Covid-19 ارتباط برقرار کرد. نخست وزیر ابتدا برای بازدید از توسعه ZyCOV-D نامزد واکسن از پارک Zydus Biotech در احمدآباد بازدید کرد. وی سپس از تاسیسات Biotech بهارات در حیدرآباد بازدید کرد ، در مورد واکسن COVID-19 بومی توضیحاتی ارائه داد. پس از آن ، نخست وزیر از انستیتوی سرم پونا بازدید کرد تا تولید واکسن را بررسی کند. وی در هر سه مکان با دانشمندان درگیر ساخت واکسن ارتباط برقرار کرد.