تماشا کنید: PM Modi برای بررسی پیشرفت از شرکت های واکسن در 3 شهر بازدید می کند | اخبار

28 نوامبر سال 2020 ، 10:26 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی با دانشمندان ، مدیران ارشد شرکت های درگیر در ساخت واکسن Covid-19 ارتباط برقرار کرد. نخست وزیر ابتدا برای بازدید از توسعه ZyCOV-D نامزد واکسن از پارک Zydus Biotech در احمدآباد بازدید کرد. وی سپس از تاسیسات Biotech بهارات در حیدرآباد بازدید کرد ، در مورد واکسن COVID-19 بومی توضیحاتی ارائه داد. پس از آن ، نخست وزیر از انستیتوی سرم پونا بازدید کرد تا تولید واکسن را بررسی کند. وی در هر سه مکان با دانشمندان درگیر ساخت واکسن ارتباط برقرار کرد.

مطالب جدید خواندنی  سازمان راهداری مرزی پاکسازی مسیر آمارنات یاترا | اخبار