تماشا کنید: PM ویدئویی از نمایش جاده ای خود در کوچی را به اشتراک می گذارد | اخبار

25 آوریل 2023، ساعت 12:25 صبح ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی در 24 آوریل در کوچی در اولین روز سفر خود به کرالا یک نمایش جاده ای برگزار کرد. نخست وزیر بعداً ویدیویی از نمایش جاده ای را به اشتراک گذاشت. تعداد زیادی از مردم برای تماشای PM آمدند و گلبرگ های گل بر روی PM ریخته شد.