تماشا کنید: INS Deepak وظیفه پر کردن را در حین تمرین مالابار مرحله 2 انجام می دهد | اخبار

18 نوامبر سال 2020 ، ساعت 09:00 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

INS Deepak Fleet Tanker در مرحله دوم رزمایش دریایی ‘مالابار 2020’ در منطقه اقیانوس هند غربی کار تکمیل نیرو را انجام داد. مرحله دوم رزمایش مالابار 2020 در 17 نوامبر آغاز شد. رزمایش دریایی شامل عملیات هماهنگ بین نیروی دریایی استرالیا ، هند ، ژاپن و ایالات متحده است.