تماشا کنید: DRDO با موفقیت نسخه آزمایشی پرواز Pinaka از Range Test Range | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 08:54 PM ISTمنبع: ANI

نسخه پیشرفته پیناکا که توسط DRDO توسعه یافته است ، در 4 نوامبر با موفقیت از محدوده آزمایش یکپارچه ، چندی پور در ساحل ادیشا آزمایش شد. در مجموع 6 موشک به صورت سری پرتاب شد و همه آزمایشات اهداف کامل ماموریت را برآورده کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>