تماشا کنید: DRDO با موفقیت نسخه آزمایشی پرواز Pinaka از Range Test Range | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 08:54 PM ISTمنبع: ANI

نسخه پیشرفته پیناکا که توسط DRDO توسعه یافته است ، در 4 نوامبر با موفقیت از محدوده آزمایش یکپارچه ، چندی پور در ساحل ادیشا آزمایش شد. در مجموع 6 موشک به صورت سری پرتاب شد و همه آزمایشات اهداف کامل ماموریت را برآورده کردند.