تماشا کنید: ASI فداکار ، کارگران مجروح تصادف را به پشت به بیمارستان منتقل می کند | اخبار

19 نوامبر 2020 ، 02:25 PM ISTمنبع: TNN

سانتوش سن ، یک ASI در جبالپور ، کارگران زخمی شده در یک حادثه را بر پشت خود حمل کرد. برانکارد در جاده موجود نبود ، بنابراین او آنها را به بیمارستان منتقل کرد. این اقدام فداکارانه ASI در شبکه های اجتماعی مورد ستایش قرار گرفته است. Vivek Tankha ، نماینده RS ، نیز با ارائه 10.000 روپیه پاداش ، از او تمجید کرد.