تماشا کنید: Aarti صبح از معبد Somnath | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 07:55 AM ISTمنبع: TOI.in

صبح صبح دارشان را در معبد Shree Somnath ، اولین جیوتیرلینگا ، 17 نوامبر -2020 تماشا کنید. اعتقاد بر این است که معبد Somnath واقع در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات ، هند اولین هند در میان دوازده مکان مقدس شیوا است. این یک مکان مهم زیارتی و گردشگری گجرات است.