تماشا کنید: گارد ساحلی هند قایقی مشکوک را در نزدیکی جزیره آندامان دستگیر کرد | اخبار

07 نوامبر 2020 ، 10:39 PM ISTمنبع: ANI

گارد ساحلی هند یک قایق مشکوک را با 12 خدمه میانمارسه در نزدیکی قلمرو جزایر آندامان و نیکوبار دستگیر کرد. این قایق ابتدا توسط هلی کوپتر مشاهده شد و اکنون برای بازجویی از خدمه به بندر بلر آورده شده است.