تماشا کنید: گارد ساحلی هند قایقی مشکوک را در نزدیکی جزیره آندامان دستگیر کرد | اخبار

07 نوامبر 2020 ، 10:39 PM ISTمنبع: ANI

گارد ساحلی هند یک قایق مشکوک را با 12 خدمه میانمارسه در نزدیکی قلمرو جزایر آندامان و نیکوبار دستگیر کرد. این قایق ابتدا توسط هلی کوپتر مشاهده شد و اکنون برای بازجویی از خدمه به بندر بلر آورده شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>