تماشا کنید: کبرا عینکی نادر آلبینو در روستای ادیشا نجات یافت | اخبار

نوامبر 01 ، 2020 ، 05:30 AM ISTمنبع: TOI.in

یک مار سفید نادر وارد خانه ای در منطقه کندراپارا در ادیشا شد. یک نجات دهنده مار محلی مار را نجات داد ، اما به دلیل رنگ غیر طبیعی بودن آن نتوانست آن را شناسایی کند. بعداً یکی از اعضای مارک مار (Snake Helpline) آن را به عنوان یک مار کبری آلبینو شناسایی کرد. مار در نزدیکی منبع آب در فاصله 15 کیلومتری روستا آزاد شد.