تماشا کنید: کارگران باجرنگ دال در اعتراض به سخنان رهبران کنگره، به خواندن بهاجان می پردازند، پرچم زعفران را تکان می دهند | اخبار

09 مه 2023، 10:59 عصر ISTمنبع: TOI.in

کارگران باجرنگ دال برای اعتراض به برخی اظهارات رهبران کنگره، رسیتی ویژه هانومان چالیسا و دیگر آهنگ های مذهبی برگزار کردند. کارگران BJP برای جلسات هفتگی خود که در آن حضور بیش از حد معمول بود جمع می شدند. کارگران با سرودهای مذهبی رقصیدند و پرچم زعفران را به اهتزاز درآوردند. باجرنگ دال از اظهارات چند تن از رهبران کنگره در مقایسه آن با PFI ناراحت است. مانیفست کنگره در کارناتاکا نیز ممنوعیت باجرنگ دال را پیشنهاد کرد اما بعداً لغو شد.