تماشا کنید: چرا هند و بسیاری دیگر از کشورهای مشترک المنافع از تاجگذاری شاه چارلز سوم خیلی هیجان زده نیستند | اخبار

06 مه 2023، 01:13 صبح ISTمنبع: AP

هنگامی که پادشاه چارلز سوم در روز شنبه تاج گذاری می کند، سربازانی که پرچم های باهاما، آفریقای جنوبی، تووالو و فراتر از آن را حمل می کنند، در کنار سربازان بریتانیایی برای ادای احترام به پادشاه و کشور راهپیمایی خواهند کرد. برای برخی، این تأیید دوستی پایدار است که بریتانیا و مستعمرات سابق آن را پیوند می زند. اما برای بسیاری دیگر از کشورهای مشترک المنافع، گروهی از کشورها که عمدتاً از اعضای سابق امپراتوری بریتانیا تشکیل شده‌اند، تاج‌گذاری چارلز در بهترین حالت با بی‌تفاوتی و در بدترین حالت خصومت دیده می‌شود – یادآوری دردناک از ظلم و ستم و گذشته خونین استعمار.