تماشا کنید: پناهندگان پاک پس از رأی دادن در نظرسنجی های J&K DDC جشن می گیرند | اخبار

04 دسامبر 2020 ، 03:35 PM ISTمنبع: ANI

افرادی که از پاکستان به عنوان پناهنده آمده بودند پس از رأی دادن در مرحله سوم نظرسنجی های شورای توسعه منطقه (DDC) در جامو و کشمیر در 04 دسامبر جشن گرفتند. آنها برای جشن گرفتن این مراسم با شکوه و شوقی رقصیدند. پناهندگان پاکستانی در بیش از 70 سال گذشته برای اولین بار در نظرسنجی های بدن محلی رای داده اند. لابا رام گاندی ، رئیس کمیته اقدام به پناهندگان غرب پاکستان ، گفت: “این اولین بار در 72 سال گذشته است که ما در نظرسنجی های بدن محلی رای می دهیم. ما از شرکت در روند دموکراتیک خوشحالیم. ” طبق کمیسیون انتخابات J&K ، 37.17٪ از مشارکت کنندگان در انتخابات تا ساعت 11 صبح ثبت شده است. آخرین مرحله رأی گیری برای DDC در 19 دسامبر است و شمارش آرا در 22 دسامبر انجام می شود.