تماشا کنید: پاکستان آتش بس را در کوپوارا J & K نقض می کند | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 10:59 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

ارتش پاکستان در 13 نوامبر آتش بس را در امتداد خط کنترل در بخش کران ، جامو و کشمیر نقض کرد. ارتش پاکستان با شلیک خمپاره و سلاح های دیگر آتش بس را نقض کرد. یک پاسخ مناسب توسط ارتش هند داده شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>