تماشا کنید: پاکستان آتش بس را در کوپوارا J & K نقض می کند | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 10:59 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

ارتش پاکستان در 13 نوامبر آتش بس را در امتداد خط کنترل در بخش کران ، جامو و کشمیر نقض کرد. ارتش پاکستان با شلیک خمپاره و سلاح های دیگر آتش بس را نقض کرد. یک پاسخ مناسب توسط ارتش هند داده شد.