تماشا کنید: وزیر کشاورزی با رهبران مزرعه دیدار می کند | اخبار

03 دسامبر 2020 ، 03:07 PM ISTمنبع: ANI

نارندرا سینگ تومار وزیر کشاورزی اتحادیه به همراه پیوش گویل وزیر راه آهن اتحادیه در 03 دسامبر با رهبران کشاورزان در ویگیان بهوان در پایتخت ملی گفتگو کردند. قبل از جلسه ، تومار به “نتیجه مثبت” از بحث امیدوار بود. هزاران کشاورز از ایالت های همسایه ، به ویژه پنجاب ، به عنوان بخشی از اعتراض “دهلی چالو” در برابر سه اصلاحات جدید کشاورزی که توسط کشاورزان معترض “قانون سیاه” خوانده شده اند ، در پایتخت ملی و اطراف آن مستقر شده اند. دولت بارها اعلام کرده است که سه قانون مزرعه به کشاورزان کمک می کند تا قیمت بهتری برای محصولات خود بدست آورند و رشد اقتصادی را در بخش کشاورزی آغاز کنند.