تماشا کنید: نخست وزیر مودی در معبد برهما در پوشکار قبل از سخنرانی در تجمع بزرگ دعا می کند | اخبار

31 مه 2023، 05:19 عصر ISTمنبع:

نخست وزیر نارندرا مودی در معبد برهما در پوشکار پیش از سخنرانی در یک تجمع بزرگ در شهر دعا کرد. اگرچه، این تظاهرات در پایان 9 سال دولت مودی برگزار می شود، اما همچنین به عنوان چالشی برای رای گیری مجلس راجستان و انتخابات 2024 لوک سبها تلقی می شود.